💬
Czat

Ikona rabatu Letnie Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego razem z innymi odpadami – postępuj zgodnie z poniższymi zasadami*:

 • Zostaw w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości.
  Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz skorzystać bezpłatnie z możliwości oddania zużytego sprzętu, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

  Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości: Prosimy o dodanie takiej informacji w uwagach podczas składania zamówienia w sklepie internetowym lub poinformowanie o takiej potrzebie naszego pracownika w trakcie dokonywania zakupu – dzięki temu pomożesz nam się przygotować na dodatkowy transport. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Pamiętaj, przed przekazaniem zużytego sprzętu zapakuj sprzęt do odbioru.
 • Odnieś do punktu zbierania.
  W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć przez wyszukiwarkę internetową, np. https://www.google.pl/search?q=najbli%C5%BCsze+punkty+zbierania+elektro%C5%9Bmieci
 • Zostaw w punkcie serwisowym.
  Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?

 • Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne.
 • Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.
 • Zużyty sprzęt może zawierać substancje (tj. ołów, kadm, chrom, brom rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).