💬
Czat

W jaki sposób należy utylizować zużyte roboty i akumulatory?

Jeżeli musisz pozbyć się swojego robota, prosimy, aby zrobić to w sposób odpowiedzialny, uwzględniający środowisko naturalne. Nie wyrzucać do śmieci. Skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją i recyklingiem odpadów elektronicznych i akumulatorów.