💬
Czat

Ikona rabatu Wiosenne Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Roomba 900 Błąd 18: „Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc”.

Jeżeli robot Roomba mówi „Błąd 18. Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc”, oznacza, że robot Roomba nie może powrócić do pozycji startowej lub Stacji dokującej. Wykorzystaj poniższą procedurę, aby rozwiązać problem.

 1. Jeżeli nie korzystasz ze Stacji dokującej®, sprawdź czy nie ma przeszkód na przeciwko pozycji startowej robota.

 2. Jeżeli korzystasz ze Stacji dokującej, sprawdź czy przewód nie ma uszkodzeń.

 3. Odłącz przewód od Stacji dokującej, a następnie podłącz go z powrotem, aby upewnić się jest w pełni wsunięty i dobrze umocowany.

 4. Sprawdź, czy kontrolka na Stacji dokującej zaczęła migać około raz na 4 sekundy.

 5. Sprawdź, czy w odległości 2,5 m od Stacji dokującej nie znajdują się Wirtualne ściany Dual mode lub inne Stacje dokujące. Mogą one wywoływać zakłócenia podczerwieni.

 6. Stację dokującą należy ustawiać na twardej i równej powierzchni przy ścianie. Upewnij się, że robot Roomba ma drogę bez przeszkód do Stacji dokującej, a ona sama jest przynajmniej1,2 m od jakichkolwiek schodów.

 7. Upewnij się, że nie ma żadnych obcych przedmiotów na zderzaku robota lub na Stacji dokującej (np. naklejek, taśm lub farby).

 8. Przetrzyj czystą, suchą ściereczką styki ładowania w robocie Roomba i w stacji dokującej.

 9. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN przez 3 sekundy, aby skasować poprzednie zadania czyszczenia.

 10. Sprawdź, czy robot Roomba może wrócić do Stacji dokującej ręcznie ustawiając go w odległości 2 m na przeciw Stacji dokującej.

 11. Włącz robota Roomba i naciśnij przycisk DOCK, aby sprawdzić, że funkcja dokowania działa.

Jeżeli problem nie ustępuje, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.