💬
Czat

Ikona rabatu Letnie Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Aplikacja iRobot HOME mówi „Oprogramowanie jest w trakcie aktualizowania”.

Jeżeli w czasie przebywania robota w Stacji dokującej miga kontrolka CLEAN, oznacza to, że trwa proces aktualizacji oprogramowania robota. Należy poczekać na zakończenie aktualizacji, przed włączeniem robota. Powinno to trwać do 10 minut.


Jeżeli pojawi się to wyskakujące okienko, po próbie pobrania pakietu językowego, należy wykorzystać poniższe informacje, aby rozwiązać ten problem.

  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN przez 10 sekund, aż zaświecą się wskaźniki. Po zwolnieniu przycisku, usłyszysz serię dźwięków.

  2. Wciśnij raz i puść przycisk CLEAN i poczekaj 5 sekund.

  3. Uruchom aplikację iRobot HOME i wybierz Więcej UstawieniaJęzyk Robota, aby wybierz swój pakiet językowy i spróbuj ponownie.