💬
Czat

Wymiana modułu kóła robota Roomba 900.

Materiał wideo dotyczy wymiany lewego koła, ale procedura wymiany modułu jest taka sama dla obu kół.


1. Odkręć boczną szczotkę monetą albo śrubokrętem i ściągnij szczotkę.

2. Odkręć cztery śruby mocujące dolna pokrywę robota, pokrywę akumulatora i ściągnij dolną pokrywę, pokrywę akumulatora i akumulator.

3. Odkręć trzy śruby mocujące moduł kóła.

4. Wyciągnij moduł kóła.

5. Załóż nowy moduł kóła.


6. Wkręć trzy śruby mocujące nowy moduł kóła.


7. Załóż dolną pokrywę robota i wkręć dwie śruby mocujące.


8. Załóż akumulator, pokrywę akumulatora i dokręć dwie śruby mocujące.


9. Załóż boczną szczotkę robota i dokręć śrubę mocującą.