💬
Czat

Ikona rabatu Sprawdź OUTLET i kupuj nawet do 40% taniej

Aplikacja iRobot HOME mówi „Chmura nie może się porozumieć z robotem. Kliknij pomoc, aby uzyskać więcej informacji”, a w prawym górnym rogu aplikacji globus ma kolor pomarańczowy.

Jeżeli aplikacja iRobot HOME mówi „Chmura nie może się porozumieć z robotem”, a globus w prawym górnym rogu aplikacji jest pomarańczowy, prosimy sprawdzić, czy spełnione są poniższe wymogi:

 • Robot Roomba ma w pełni naładowany akumulator.

 • Internet w domu nie ma problemów z połączeniem.

 • Nie została zmieniona sieć, ani ustawienia w niej. Jeżeli nastąpiły zmiany w ustawieniach, wejdź do aplikacji iRobot HOME i wybierz Więcej UstawieniaUstawienia Wi-FiZmień Wi-Fi Robota, aby uaktualnić ustawienia.

 • Urządzenie przenośne ma połączenie z internetem.

 • Jeżeli Stacja dokująca znajduje się w miejscu o słabym sygnale Wi-Fi, warto rozważyć przeniesienie jej w miejsce o silniejszym sygnale. Siłę sygnału w miejscu, gdzie planujesz umieszczenie Stacji dokującej można sprawdzić, patrząc na ikonkę sygnału Wi-Fi urządzenia przenośnego.

 • Sprawdź, czy robot Roomba nie został skonfigurowany w aplikacji na innym urządzeniu przenośnym. W takim przypadku, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji iRobot HOME, dotyczącymi „konfiguracji drugiego urządzenia".

 • Sprawdź, czy robot Roomba widnieje na liście klientów routera. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do Strony administratora w swoim routerze. Jeżeli nie, upewnij się, że robot Roomba znajduje się w zasięgu sieci a jego wskaźnik Wi-Fi świeci się. Ten problem może wystąpić, gdy robot Roomba pracuje, ale jest czasowo poza zasięgiem Wi-Fi lub utknął na obszarze o słabym sygnale Wi-Fi. Jeżeli robot Roomba jest w miejscu z silnym sygnałem Wi-Fi, do rozwiązania tego problemu użyj poniższej procedury.

  1. Ponownie uruchom robota.

   1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN przez 10 sekund, aż zaświecą się wskaźniki.

   2. Po zwolnieniu przycisku, usłyszysz serię dźwięków.


   3. Wciśnij raz i puść przycisk CLEAN i poczekaj pięć sekund.

  2. Uruchom ponownie router.

Jeśli problem będzie się powtarzał, może to oznaczać, że usługa iRobot Cloud nie działa. Prosimy spróbować później.