💬
Czat

Ikona rabatu Wiosenne Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Wymagania konfiguracji Wi-Fi.

Aby skutecznie nawiązać połączenie robota Roomba z siecią Wi-Fi, należy pamiętać, że Roomba używa standardu 802.11n w paśmie 2,4 GHz. Robot Roomba nie obsługuje sieci 5 GHz. Podczas sprawdzania ustawień sieciowych, należy się upewnić, że:

  • Stosowany router jest kompatybilny. Zobacz tu listę kompatybilnych routerów.

  • Tryb radiowy = 2,4 GHz lub sieć mieszana 2,4 / 5 GHz

  • Nie używasz VPN (Virtual Private Network) lub serwera Proxy.

  • W ruterze nie jest włączona izolacja sieci. Niektóre sieci „dla gości” domyślnie mają takie ustawienia.

  • Router obsługuje IPv4.

  • Protokół = zgodny z N (B/G)

  • Szerokość kanału ustawiono na 20 MHz lub „auto”.

  • Robot Roomba kupiony w Ameryce Północnej będzie komunikować się tylko z routerami działającymi na kanałach 1-11. Robot Roomba kupiony poza Ameryką Północną będzie zgodny z kanałami 1-13.

  • Jeśli używasz wzmacniacza sygnału / repeatera, nazwa sieci (SSID) i hasło będą takie same jak w sieci podstawowej.

Jeśli problem będzie się powtarzał, gdy używasz sieci mieszanej 2,4 / 5 GHz, na czas procesu konfiguracji przełącz sieć na 2,4 GHz. Po zakończeniu procesu konfiguracji możesz powrócić do wcześniejszych ustawień.


Aby uzyskać dostęp do ekranu administratora w routerze, wpisz adres IP routera w okno przeglądarki internetowej. Aby znaleźć IP routera, zajrzyj do jego dokumentacji, którą można często znaleźć w Internecie. Oto lista powszechnych adresów IP routerów.