💬
Czat

Ikona rabatu   BLACK FRIDAY - mega obniżki! SPRAWDŹ

Występuje opóźnienie w reakcji robota na polecenia z aplikacji iRobot HOME.

Gdy zielony globus pojawi się w prawym, górnym rogu, oznacza to, że Twoje urządzenie przenośne jest w innej sieci, niż robot Roomba. Nadal może się komunikować z robotem Roomba, lecz z zauważalnym opóźnieniem. Gdy będziesz już w tej samej sieci co robot a globus nie znika, sprawdź czy:

  • Urządzenie przenośne ma włączoną obsługę siec Wi-Fi.

  • Urządzenie to jest w tej samej sieci.

  • Router ma włączoną obsługę protokołu UDP.

Jeśli urządzenie przenośne i robot Roomba są w tej samej sieci Wi-Fi a ikona globusa jest nadal zielona i występuje zauważalne opóźnienie w reakcji, należy wyłączyć i ponownie włączyć robota oraz router.

Uruchom ponownie robota.

  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN przez 10 sekund, aż zaświecą się wskaźniki.

  2. Po zwolnieniu przycisku, usłyszysz serię dźwięków.


  3. Wciśnij raz i puść przycisk CLEAN, po czym poczekaj pięć sekund.