💬
Czat

Ikona rabatu Sprawdź OUTLET i kupuj nawet do 40% taniej

Podczas dodawania robota aplikacja iRobot HOME mówi „W tej chwili nie można dodać robota. Prosimy spróbować ponownie”.

Jeżeli podczas dodawania robota aplikacja iRobot HOME mówi „W tej chwili nie można dodać robota. Prosimy spróbować ponownie”, sprawdź poniższe:

  • Jeżeli w sieci jest kilka robotów, sprawdź, czy łączysz się z właściwym robotem.

  • Jeżeli wskaźnik Wi-Fi na robocie świeci się na biało, spróbuj ponownie przeprowadzić proces dodawania robota.

  • Jeżeli wskaźnik Wi-Fi na robocie miga na zielono, spróbuj wykorzystać poniższą procedurę, aby uruchomić ponownie robota i po raz kolejny przeprowadzić proces dodawania robota.

    1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN przez 10 sekund, aż zaświecą się wskaźniki. Po zwolnieniu przycisku, usłyszysz serię dźwięków.

    2. Wciśnij raz i puść przycisk CLEAN i poczekaj pięć sekund.