💬
Czat

Ikona rabatu Sprawdź OUTLET i kupuj nawet do 40% taniej

Praca robota Braava jet® z włączonym trybem Wirtualnej ściany®

Aby zapobiec wjazdom robota Braava jet® do innych pomieszczeń, można użyć niewidzialnej bariery, którą wytwarza tryb Wirtualnej ściany®, uniemożliwiając robotowi sprzątanie części pomieszczenia lub innego rodzaju podłogi.

Można również użyć trybu Wirtualnej ściany, dzieląc większy pokój na mniejsze obszary, aby pomóc robotowi Braava jet® sprzątać bardziej skutecznie.


  1. Rozpocznij od wyłączenia robota Braava jet®. Podczas umieszczania robota Braava jet® trzeba mieć na uwadze, że powstanie niewidzialna linia połączona z tyłem robota.

  2. Aby włączyć tryb Wirtualnej ściany, wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do momentu pojawienia się dwóch niebieskich linii na górze robota. Niebieskie linie potwierdzają, że tryb Wirtualnej ściany został aktywowany.

  3. W trybie Wirtualnej ściany robot Braava jet® wyznaczy na jego wewnętrznej mapie rozciągające się po obu stronach niewidoczne granice. Czyszcząc podłogę, robot Braava jet® nigdy nie przekroczy niewidocznej linii.

  4. Po ustawieniu robota Braava jet® na miejscu, wciśnij CLEAN, aby rozpoczął pracę.

Po zakończeniu sprzątania tryb Wirtualnej ściany wyłączy się automatycznie. Aby ręcznie skasować cykl sprzątania z trybem Wirtualnej ściany oraz wyłączyć robota Braava jet®, wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN do chwili wygaśnięcia wszystkich wskaźników.