💬
Czat

Ikona rabatu Sprawdź OUTLET i kupuj nawet do 40% taniej

Restartowanie robota Roomba serii e i wymuszanie zamknięcia aplikacji iRobot HOME.

W przypadku niektórych problemów, możesz musieć ponownie uruchomić , albo wymusić zamknięcie aplikacji iRobot HOME. Użyj następujących informacji do wykonania tych procedur.

Po ponownym uruchomieniu robot Roomba odtworzy następujący dźwięk.

Przyciski Zadokować i SPOT Clean - Procedura ponownego uruchomienia

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciski Zadokować i SPOT Clean na robocie. Po zwolnieniu przycisków robot Roomba odtworzy dźwięk ponownego uruchomienia.

Przytrzymanie przycisku CLEAN otworzy menu wyboru języka.

Wymuszenie zamknięcia aplikacji iRobot HOME w iOS.

  1. Szybko wciśnij przycisk Home 2 razy. Na ekranie pojawi się lista miniatur niedawno używanych aplikacji.

  2. Przesuń palcem ◄ w lewo lub ► w prawo, aby znaleźć aplikację, którą chcesz zamknąć.

  3. Przesuń palcem ▲ w górę na podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć.

Wymuszenie zamknięcia aplikacji iRobot HOME w Androidzie.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta urządzenia przenośnego nt. wymuszonego zamykania aplikacji iRobot HOME lub wyłączania i ponownego włączania urządzenia mobilnego.

Wymuszone zamknięcie i zwyczajne zamknięcie aplikacji w urządzeniu Android to dwie różne operacje.

Otwórz ponownie aplikację iRobot HOME.

Znajdź robot Roomba na liście „Znalezione roboty“ i wznów konfigurację. Jeśli robot Roomba nie występuje na liście, wybierz opcję Skonfiguruj nowy robot Roomba i spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację przez Wi-Fi.

Jeśli problem nie ustąpi, uruchom ponownie router i spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację. Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu routera, skontaktuj się z działem obsługi klienta iRobot.