💬
Czat

Wymiana akumulatora robota Roomba serii e.

Użyj poniższej procedury, aby wyjąć i zainstalować akumulator .

  1. Śrubokrętem płaskim lub monetą poluzuj śrubę mocującą szczotkę zamiatającą krawędź i wyjmij tę szczotkę.

  2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj pięć śrub, które mocują dolną osłonę.

  3. Wypnij oryginalny akumulator, aby wyjąć go z robota.

  4. Włóż nowy akumulator do zagłębienia akumulatora. Klapka akumulatora zabezpieczy go na miejscu.

    Jeżeli akumulator zostanie wyjęty z robota na 15 minut, akumulator się wyłączy. Gdy po wyjęciu akumulatora robot Roomba się nie włącza, umieść go w stacji dokującej, aby go wybudzić.

  5. Umieść dolną pokrywę z powrotem na miejscu i dokręć pięć śrub.

  6. Zamontuj szczotkę zamiatającą krawędź i dokręć śrubę szczotki zamiatającej krawędź.

.