💬
Czat

Ikona rabatu Noworoczne Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Stacja dokująca z automatycznym usuwaniem brudu Clean Base® + Automatic Dirt Disposal jest niedrożna.

Jeśli wskaźnik na stacji dokującej z automatycznym usuwaniem brudu Clean Base® + Automatic Dirt Disposal miga na czerwono, oznacza to, że stacja dokująca z automatycznym usuwaniem brudu Clean Base® + Automatic Dirt Disposal jest niedrożna. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć niedrożność.

  1. Naciśnij pokrywę zbiornika, aby upewnić się, że jest szczelnie zamknięta.

    Zdjęcie
  2. Usuń wszystkie zanieczyszczenia z otworu do usuwania zanieczyszczeń na spodzie stacji dokującej.

    Zdjęcie
  3. Odłącz stację dokującą z automatycznym usuwaniem brudu Clean Base® + Automatic Dirt Disposal od ściany.

  4. Połóż stację dokującą z automatycznym usuwaniem brudu Clean Base® + Automatic Dirt Disposal na boku. Poluzuj 5 śrub mocujących rurkę odprowadzającą zanieczyszczenia na dnie, a następnie usuń wszystkie zanieczyszczenia.

    Zdjęcie

Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z działem obsługi klienta iRobot.