💬
Czat

Ikona rabatu Wiosenne Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Restartowanie robota Roomba i wymuszanie zamknięcia aplikacji iRobot HOME.

W przypadku niektórych problemów może być konieczne ponowne uruchomienie albo wymuszenie zamknięcia aplikacji iRobot HOME. Użyj następujących informacji do wykonania tych procedur.

Po ponownym uruchomieniu robot Roomba odtworzy następujący dźwięk.

Przyciski Zadokować i SPOT Clean – Procedura ponownego uruchomienia

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciski Zadokować i SPOT Clean na robocie. Po zwolnieniu przycisków robot Roomba odtworzy dźwięk ponownego uruchomienia.

Przytrzymanie przycisku CLEAN otworzy menu wyboru języka.

Wymuszenie zamknięcia aplikacji iRobot HOME w iOS.

  1. Szybko wciśnij przycisk Home 2 razy. Na ekranie pojawi się lista miniatur niedawno używanych aplikacji.

  2. Przesuń palcem ◄ w lewo lub ► w prawo, aby znaleźć aplikację, którą chcesz zamknąć.

  3. Przesuń palcem ▲ w górę na podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć.

Wymuszenie zamknięcia aplikacji iRobot HOME w systemie Android.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta urządzenia przenośnego nt. wymuszonego zamykania aplikacji iRobot HOME lub wyłączania i ponownego włączania urządzenia mobilnego.

Wymuszone zamknięcie i zwyczajne zamknięcie aplikacji w urządzeniu z systemem Android to dwie różne operacje.

Otwórz ponownie aplikację iRobot HOME.

Znajdź robota Roomba na liście „Znalezione roboty” i wznów konfigurację. Jeśli robot Roomba nie występuje na liście, wybierz opcję Skonfiguruj nowy robot Roomba i spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację przez Wi-Fi.

Jeśli problem nie ustąpi, uruchom ponownie router i spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację. Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu routera, skontaktuj się z działem obsługi klienta iRobot.