💬
Czat

Ikona rabatu Letnie Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Proces konfiguracji robota Roomba 900.

Użyj następujących informacji, aby przeprowadzić proces konfiguracji Wi-Fi.

  1. Pobierz aplikację na urządzenie przenośne.

    • iOS: Kompatybilny z systemami operacyjnymi 12 i wyższymi.

    • Android: Kompatybilny z systemami operacyjnymi 7 i wyższymi.

  2. Umieść Stację dokującą w obszarze, gdzie nie ma przeszkód i jest dobry zasięg Wi-Fi, a następnie podłącz ją do zasilania.

  3. Usuń żółte zabezpieczenie styków akumulatora i żółtą wkładkę pojemnika.

  4. Umieść robota Roomba w Stacji dokującej i sprawdź, czy jest ona włączona.


Łączenie robota Roomba z aplikacją iRobot HOME

Krok 1 - Potwierdź sieć

Aplikacja wyświetli nazwę sieci Wi-Fi do której aktualnie podłączone jest Twoje urządzenie przenośne. Aby skonfigurować robota Roomba w innej sieci, zamknij aplikację iRobot HOME i podłącz się do żądanej sieci Wi-Fi, wyświetlanej w urządzeniu przenośnym.


Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz wymienione poniżej strony:

Krok 2 - Wprowadź hasło

W tym momencie należy wprowadzić hasło sieciowe. Jeśli hasło nie jest wymagane, pole można zostawić puste.

Krok 3 - Włącz sieć robota Roomba

Ten krok pozwoli robotowi Roomba wygenerować własną sieć Wi-Fi. Aby włączyć sieć robota Roomba, wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski DOCK i SPOT (miejscowego) przez 2 sekundy. Robot Roomba wyemituje dźwięk a ikona Wi-Fi zaświeci się na zielono.


Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Nie można uruchomić Wi-Fi.

Krok 4 - Łączenie (urządzenia mobilnego) z robotem Roomba

  • iOS: Opuść aplikację wciskając w swoim urządzeniu przenośnym przycisk Początek. Przejdź do UstawieniaWi-Fi i wybierz sieć z listy , która nazywa się „Roomba”.

  • Android: Ten krok nie jest wymagany, jako że urządzenie przenośne automatycznie połączy się z siecią Roomba. Gdyby ten krok nie odbył się automatycznie, na dole strony znajduje się skrót.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz wymienione poniżej strony:

Krok 5 - Konfiguracji sieci

W tym czasie do robota Roomba wysyłane są hasło sieciowe oraz inne informacje, po czym robot podejmie próbę połączenia z siecią domową klienta. Sprawdź Wymagania konfiguracji Wi-Fi.


Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz wymienione poniżej strony:

Dostosowywanie ustawień robota Roomba

Odbywa się po zakończeniu pracy Instalatora i służy jako rejestracyjna rejestracja robota. Nadaj imię robotowi, wybierz język i podaj adres e-mail oraz kod pocztowy. Wymagana jest zgoda użytkownika i dostępna jest również możliwość rezygnacji z ofert i ogłoszeń iRobot. Nie można edytować daty urodzin robota.