💬
Czat

Ikona rabatu Wiosenne Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Ponowne uruchomienie robota i wymuszone zamknięcie aplikacji iRobot HOME podczas konfiguracji.

W przypadku pojawiania się niektórych problemów, uruchom ponownie robota, wymuś zamknięcie aplikacji iRobot HOME i rozpocznij ponownie konfigurowanie. Użyj następujących informacji do wykonania tych procedur.

Ponowne uruchomienie robota.

  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN przez 10 sekund, aż zaświecą się wskaźniki.

  2. Po zwolnieniu przycisku, usłyszysz serię dźwięków.


  3. Wciśnij raz i puść przycisk CLEAN i poczekaj pięć sekund.

Wymuszenie zamknięcia aplikacji iRobot HOME w iOS.

  1. Szybko wciśnij dwukrotnie przycisk Początek. Zobaczysz mały podgląd ostatnio używanych aplikacji.

  2. Przesuń palcem ◄ W lewo lub ► W prawo, aby znaleźć aplikację, którą chcesz zamknąć.

  3. Przesuń palcem ▲ Do góry w podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć.

Wymuszenie zamknięcia aplikacji iRobot HOME w Androidzie.

Skorzystaj z instrukcji producenta swojego urządzenia mobilnego, aby przeprowadzić wymuszenie zatrzymania aplikacji iRobot HOME lub wyłącz i włącz swoje urządzenie.


Wymuszenie zatrzymania działania aplikacji na urządzeniach z Androidem, nie jest tym samym, co zamknięcie aplikacji.


Otwórz ponownie aplikację iRobot HOME.

Wyszukaj robota Roomba na liście wykrytych robotów i z tego miejsca rozpocznij procedurę konfiguracji. Jeżeli robot Roomba nie pojawia się na liście Wykrytych robotów, wybierz Konfiguruj nowego robota Roomba i spróbuj jeszcze raz przeprowadzić proces Konfiguracja Wi-Fi.


Jeśli problem będzie się powtarzał, uruchom ponownie router i skonfiguruj jeszcze raz. Jeżeli, po ponownym uruchomieniu routera, problem nie ustępuje prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.