💬
Czat

Ikona rabatu Sprawdź OUTLET i kupuj nawet do 40% taniej

Przegląd interfejsu użytkownika robota Roomba serii e.

Kontrolki i przyciski zmienią kolor i będą migać z różną prędkością, aby wskazać stan robota.

Ikona Zachowanie Co to oznacza
Akumulator

Wyświetla stan akumulatora

Stan akumulatora:

  • Stałe czerwone = Akumulator rozładowany
  • Migające czerwone = Błąd przy ładowaniu
  • Pulsujące pomarańczowe = Ładowanie
  • Stałe zielone = W pełni naładowany
  • Szybko pulsując pomarańczowe = Tryb ładowania odświeżającego
Pełny pojemnik na brud

Pokazuje kiedy pojemnik na brud jest pełny.

Wskaźnik zapełnienia pojemnika informuje, kiedy pojemnik na brud jest pełny oraz, że należy go opróżnić. Gdy wskaźnik się świeci, należy opróżnić pojemnik i wyczyścić otwory czujników (w j. angielskim).

Przycisk CLEAN

Świeci zielonym światłem gdy robot Roomba jest wybudzony i gotowy do sprzątania.

Aby wybudzić robota Roomba wciśnij CLEAN. Przycisk CLEAN podświetli się na zielono. Aby rozpocząć lub wznowić cykl sprzątania wciśnij CLEAN na robocie lub w aplikacji iRobot HOME.

Dirt Detect

Będzie migać, gdy robot Roomba pracuje w trybie Dirt Detect.

Roomba do wykrywania brudu i śmieci używa czujników optycznych i akustycznych, i koncentruje swoje działanie w obszarach, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Zadokować

Naciśnięcie przycisku.

Naciśnij przycisk Zadokować, aby ręcznie wysłać robota Roomba do stacji dokującej.

Jeżeli robot Roomba wykonuje zadanie czyszczenia, wciśnij najpierw CLEAN, aby wstrzymać pracę, a następnie przycisk Zadokować.

SPOT Clean

Naciśnięcie przycisku.

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć tryb SPOT Clean.

Rozwiązywanie problemów

Miga, gdy robot Roomba ma usterkę lub problem.

Wskaźnik rozwiązywania problemów miga, gdy pojawi się problem. Gdy robot Roomba w czasie pracy zgłasza błąd, zobacz komunikaty o błędach. Gdy robot Roomba w czasie ładowania zgłasza błąd, zobacz komunikaty o błędach przy ładowaniu.

Wi-Fi

Zielone
wolno migające

Podczas konfiguracji aplikacji iRobot HOME robot Roomba wysyła sygnał do punktu dostępu (AP) i/lub próbuje połączyć się z siecią Wi-Fi.

Białe
Stałe

Robot Roomba jest połączony z siecią Wi-Fi.

Czerwone
migające lub stałe

Podczas konfiguracji aplikacji iRobot HOME, robot Roomba napotkał błąd, w trakcie łączenia się z aplikacją. Nie można ustawić odwiedzanej sieci tak, aby się połączyć.