💬
Czat

Ikona rabatu Wiosenne Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Regulamin

Regulamin Klubu iRobot

 1. Organizatorem programu rabatowego pn. „Klub iRobot” (dalej również jako „program”) dla stałych klientów jest:
  DLF Sp. z o.o.
  ul. Sportowa 8c
  81 – 300 Gdynia
  NIP: 5862086226
 2. Uczestnikiem Klubu iRobot może zostać każda osoba, która założy konto w sklepie internetowym https://irobot.pl i przystąpi do Klubu iRobot rejestrując minimum jedno urządzenie iRobot stanowiące Jego własność, zwanego w dalszej treści „Urządzeniem”.
 3. Do rejestracji w Klubie iRobot niezbędne jest podanie numeru seryjnego Urządzenia. Numer seryjny urządzenia znajduje się na Urządzeniu (naklejka umieszczona na spodzie robota pod pojemnikiem na brud). Pełny numer seryjny składa się z ciągu 21 cyfr i liter: np. „I123456K123456N123456” lub „KYN123456712345678”, w zależności od modelu robota.
 4. Uczestnictwo w Klubie iRobot jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Celem programu jest premiowanie Klientów detalicznych sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://irobot.pl. Uczestnik Klubu iRobot otrzymuje rabat na produkty oferowane w sklepie. Rabat będzie naliczany od aktualnej ceny produktu prezentowanej na stronie sklepu internetowego.
 6. Uczestnik Klubu iRobot wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych przez firmę DLF sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Sklepu pod adresem: https://irobot.pl/pl/content/20-polityka-prywatnosci.
 7. Uczestnik Klubu iRobot:
  1. uzyskuje prawo do rabatu na zakup akcesoriów, części eksploatacyjnych i części serwisowych dostępnych w sklepie internetowym iRobot: https://irobot.pl
  2. otrzymuje informacje o najważniejszych nowościach iRobot
  3. otrzymuje wiadomości i porady dotyczące produktów iRobot
  4. posiada możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez firmę DLF sp. z o.o. konkursach z nagrodami.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu w każdym momencie. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności programu na swojej stronie internetowej.
 9. Organizator programu rabatowego uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Klubu iRobot w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na swojej stronie internetowej.
 10. Poprzez przystąpienie do Klubu iRobot Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.