💬
Czat

Ikona rabatu Sprawdź OUTLET i kupuj nawet do 40% taniej

Resetowanie stanu konserwacji w aplikacji iRobot HOME.

Jedną z wielu korzyści aplikacji iRobot HOME jest możliwość zobaczenia informacji, kiedy należy przeprowadzić czynności konserwacyjne. Wybierz ekran Konserwacja, aby zobaczyć stan zapełnienia pojemnika na brud, korpusu robota i wałków, wybierając Więcej.


Aplikacja również pokazuje, jak przeprowadzić czynności konserwujące pojemnika, korpusu robota czy wałków. Gdy pasek stanu każdej z tych części jest czerwony, należy przeprowadzić czynności konserwacyjne. Po ich zakończeniu można zresetować pasek stanu, wybierając każdą z części i wciskając Zresetuj stan.

Zresetowany pasek stanu na ekranie Konserwacja może się pojawić po około 10 minutach. Jeżeli trwa to dłużej niż 10 minut, spróbuj wymusić zamknięcie aplikacji i uruchom ją ponownie.