💬
Czat

Ikona rabatu Letnie Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Zasady ochrony prywatności i udostępnianie danych w robotach Roomba firmy iRobot

Firma iRobot nie sprzedaje danych, ponieważ zawsze stawiamy dobro klientów na pierwszym miejscu. Nigdy nie naruszamy Państwa zaufania i nie dopuszczamy się sprzedaży lub niewłaściwego wykorzystywania danych na temat klientów, w tym danych zbieranych przez nasze produkty połączone z siecią. Dane, które obecnie zbierają roboty Roomba, pozwalają im skutecznie sprzątać dom i przekazywać klientom informacje na temat wydajności sprzątania. Firma iRobot uważa, że w przyszłości te informacje mogą nawet stanowić większą wartość dla naszych klientów, gdyż zapewnią lepsze działanie inteligentnego domu i urządzeń w nim funkcjonujących, będzie to jednak możliwe za wyraźną wiedzą i pod kontrolą Klientów.

P: Czy iRobot sprzedaje dane klienta lub informacje zbierane przez swoje wyroby?

O: Firma iRobot nie sprzedaje danych klientów. Mamy nadzieję, że informacje zbierane przez roboty Roomba okażą się cenne dla urządzeń wchodzących w skład inteligentnego domu, ale żadne informacje nie będą udostępniane bez wiedzy i kontroli klientów.

P: Jakie inne informacje zbiera obecnie robot Roomba i odsyła do firmy iRobot, jeśli w ogóle takie informacje są zbierane?

O: Roboty Roomba serii 900 rejestrują informacje o mapach i nawigacji z wykorzystaniem wirtualnych latarni i ścian (VSLAM), które pozostają w robocie. We wszystkich robotach z obsługą Wi-Fi dane dotyczące użytkowania (np. jak długo robot sprzątał, jaką odległość pokonał, czy wystąpiły kody błędów, czy robot działa prawidłowo) mogą być wysyłane do Chmury, aby mogły zostać wyświetlone w urządzeniu mobilnym klienta. Zdjęcia wykorzystywane do nawigacji NIE są wysyłane do chmury.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na to, aby dane mapy były widoczne na jego urządzeniu mobilnym, to mapa tworzona przez robot Roomba w czasie sprzątania będzie wysyłana do chmury, gdzie jest przetwarzana i uproszczana w celu wygenerowania przyjaznej dla użytkownika mapy, która w końcu zostanie udostępniona w aplikacji iRobot HOME.

P: Czy zasady ochrony prywatności obowiązujące obecnie w firmie iRobot zezwalają na transfer lub sprzedaż tych danych?

O: Nie sprzedajemy danych firmom zewnętrznym. Nie udostępniamy jakichkolwiek danych firmom zewnętrznym bez wiedzy i kontroli klientów.

Zasady ochrony prywatności firmy iRobot dopuszczają udostępnianie przez klientów danych firmom zewnętrznym z korzyścią dla siebie po wyrażeniu przez nich zgody na to. Na przykład klienci mogą postanowić udostępniać ograniczone dane umożliwiające sterowanie robotem głosem z wykorzystaniem Amazon Alexa lub Asystenta Google. Dane będą ograniczone jedynie do danych wymaganych celem umożliwienia działania usługi kontroli głosem.

P: Jeśli firma iRobot otrzymuje dane od użytkowników robotów Roomba, to czy iRobot usunie te dane ze swoich na żądanie klienta?

O: Usuniemy dane z naszych serwerów na żądanie klienta.

P: Czy użytkownik może odmówić zgody na udostępnianie danych własnemu urządzeniu mobilnemu?

O: Użytkownicy robotów Roomba mogą odmówić zgody na udostępnianie swoich danych. Do pracy robota Roomba z obsługą Wi-Fi nie jest konieczne połączenie z internetem – robot może pracować w trybie offline bez łączenia z internetem lub chmurą. Użytkownicy robotów Roomba mogą zrezygnować z wysyłania danych mapy do chmury, używając odpowiedniego wyłącznika w aplikacji mobilnej.

P: Czy dane zbierane przez robot Roomba są anonimizowane? Jeśli nie, to jakie dane nie są anonimizowane?

O: Dane dotyczące użytkowania (np. jak długo robot sprzątał, jaką odległość pokonał, czy wystąpiły kody błędów, czy robot działa prawidłowo) z robotów z obsługą Wi-Fi są wysyłane do chmury, aby mogły zostać wyświetlone w urządzeniu mobilnym klienta. Dane dotyczące użytkowania zbierane przez robot Roomba nie jest anonimizowane, ale są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane. Użytkownik robota Roomba lub dział obsługi klienta firmy iRobot może uzyskać dostęp do tych informacji i kodów błędów, aby ułatwić klientowi obsługę, a czasami diagnostykę robota. Klienci mogą też postanowić udostępniać swoje dane firmom zewnętrznym, np. Amazon i Google, umożliwiając tym samym sterowanie głosem, przez powiązanie swojego konta w iRobot z kontem w Amazonie lub Google.

P: Czy robot Roomba zapisuje dane o miejscach gromadzenia się większych ilości śmieci w każdym domu? Czy odsyła takie dane do firmy iRobot? A może takie informacje są po prostu przetwarzane w czasie rzeczywistym i usuwane?

O: Roboty Roomba serii 900 firmy iRobot tworzą mapę domu w czasie sprzątania. Raporty „Mapa sprzątania” pokazują te mapy klientom w aplikacji iRobot HOME po zakończeniu sprzątania, w tym całkowitą powierzchnię sprzątniętą przez odkurzacz Roomba® serii 900 i czas trwania danego cyklu – maksymalnie z 30 cykli sprzątania. Wykorzystanie funkcji Dirt Detect™ – opatentowanej przez firmę iRobot i występującej wyłącznie w robotach odkurzających Roomba – raporty „Mapa sprzątania” podają również użytkownikom informacje o tym, gdzie robot napotyka większe ilości kurzu lub śmieci. Jeśli klient zdecyduje się wysyłać dane mapy do chmury, zdarzenia Dirt Detect będą przechowywane w chmurze i przesyłane do aplikacji w czasie renderowania „Mapy sprzątania”.

P: Czy robot Roomba musi być połączony z internetem, aby działał prawidłowo? Jeśli połączenie z internetem nie zostanie skonfigurowane, jakie funkcje straci użytkownik?

O: Użytkownicy odkurzaczy Roomba z obsługą Wi-Fi nie muszą łączyć się z chmurą, aby korzystać ze swoich robotów. Robota Roomba można używać w trybie offline bez połączenia z internetem lub chmurą. Użytkownicy odkurzaczy Roomba z obsługą Wi-Fi, którzy nie połączą ich z internetem, nie będą mieli dostępu do pewnych funkcji, np. planowania odkurzania, spersonalizowanych funkcji czyszczących, raportów „Mapa sprzątania” i połączeń z systemami sterowania głosem, jak Amazon Alexa i Google Assistant.

P: Które roboty firmy iRobot tworzą dane mapy domu?

O: Obecnie nabywcy robotów Roomba 980 i 960 mogą korzystać z nawigacji VSLAM i mapowania.

P: Jakie dane zbierają obecnie roboty Roomba 980/960? Czy są one odsyłane do podłączonego urządzenia?

O: Roboty Roomba serii 900 rejestrują informacje o mapach i nawigacji z wykorzystaniem wirtualnych latarni i ścian (VSLAM), które pozostają w robocie. O: Pewne dane dotyczące użytkowania (np. jak długo robot sprzątał, jaką odległość pokonał, czy wystąpiły kody błędów, czy robot działa prawidłowo) są wysyłane do chmury, aby mogły zostać wyświetlone w urządzeniu mobilnym klienta. Robot Roomba nie wysyła do chmury zdjęć wykorzystanych do nawigacji. Jeśli użytkownik wyrazi na zgodę na to, aby dane mapy były widoczne na jego urządzeniu mobilnym, to mapa tworzona przez robot Roomba w czasie sprzątania, będzie wysyłana do chmury, gdzie zostanie przetworzona i uproszczona w celu wygenerowania przyjaznej dla użytkownika mapy, która na koniec będzie dostępna w aplikacji iRobot HOME.

P: Jeśli użytkownicy robotów Roomba nie udzielą firmie iRobot pozwolenia na sprzedaż danych zbieranych przez urządzenia, czy mimo to uzyskają dostęp do funkcji inteligentnego domu?

O: Gwoli wyjaśnienia, firma iRobot nie sprzedaje danych klientów. Jeśli użytkownik obawia się udostępniać informacje swojemu urządzeniu mobilnemu, to może zrezygnować z wysyłania danych mapy do chmury, używając odpowiedniego wyłącznika w aplikacji mobilnej. Jeśli użytkownicy Roomba zrezygnują z wysyłania tych danych, to nadal będą mieli dostęp do funkcji inteligentnego domu, czyli kontroli głosem przez Amazon Alexa i Asystenta Google.

P: Rozumiem, że dane z mapowania zbierane przez robot Roomba mogą być wykorzystane w obsłudze technologii „inteligentnego domu”. Czy mogę prosić o kilka przykładów usług, jakie możecie świadczyć w najbliższym czasie i tych, których świadczenie przewidujecie w dłuższej perspektywie?

O: W perspektywie krótkoterminowej robot Roomba jest już połączony z Amazon Alexa i Asystentem Google, zatem klienci mogą sterować swoim robotem, wydając polecenia głosowe. Patrząc w przyszłość, firma iRobot uważa, że roboty i ich zdolność mapowania odegra istotną rolę w uruchomieniu inteligentnego domu. Wyjaśnijmy to bliżej, często używamy pokoju jako jednostki porządkującej przestrzeń domu. Pokoje są wyposażone w oświetlenie, telewizory, wieże stereo, ogrzewanie, rolety i inne urządzenia. Kiedy myślisz w kategoriach tego, „co ma się dziać”, kiedy wejdziesz do pokoju, wszystko zależeć będzie od pokoju na poziomie podstawowym, jeśli wiesz, co się w nim znajduje. Aby zostało „zrobione to, co trzeba”, kiedy powiesz „włącz światło”, pomieszczenie musi wiedzieć, które lampy ma włączyć. To samo dotyczy muzyki, telewizora, ogrzewania, żaluzji, pieca, ekspresów do kawy, wentylatorów, konsoli do gier, cyfrowych fotoramek lub zwierząt-robotów. Poznanie kontekstu przestrzennego jest warunkiem działania prawdziwego inteligentnego domu, a mapy mogą je zapewnić.

P: Jak domowe urządzenia Internetu rzeczy i inteligentne gadżety domowe, jak Alexa lub Nest Cam mogą wykorzystywać te dane?

O: Nasze życie toczy się w domu, toteż często często używamy pojęcia pokoju jako jednostki porządkującej przestrzeń domu. Pokoje są wyposażone w oświetlenie, telewizory, wieże stereo, ogrzewanie, rolety i inne urządzenia. Kiedy myślisz w kategoriach tego, „co ma się dziać”, kiedy wejdziesz do pokoju, wszystko zależeć będzie od pokoju na poziomie podstawowym, jeśli wiesz, co się w nim znajduje. Aby zostało „zrobione to, co trzeba”, kiedy powiesz „włącz światło”, pomieszczenie musi wiedzieć, które lampy ma włączyć. To samo dotyczy muzyki, telewizora, ogrzewania, żaluzji, pieca, ekspresów do kawy, wentylatorów, konsoli do gier, cyfrowych fotoramek lub zwierząt-robotów. Poznanie kontekstu przestrzennego jest warunkiem działania prawdziwego inteligentnego domu.

P: Jaki jest najlepszy sposób kontaktu posiadaczy z firmą iRobot w sprawie usunięcia danych?

O: Klienci, którzy chcą usunąć swoje konto, proszeni są o wejście na stronę Usuń moje konto iRobot.

P: Jeśli użytkownik robota Roomba postanowi zrezygnować z udostępniania raportów „Mapa sprzątania”, czy jednocześnie rezygnuje z udostępniania tych danych przez iRobot? Czy ta rezygnacja ma też zastosowanie z mocą wsteczną do wszelkich danych udostępnionych wcześniej?

O: Gwoli wyjaśnienia, firma iRobot nie sprzedaje danych klientów. Firma iRobot zobowiązuje się do całkowitej ochrony prywatności danych o klientach, w tym danych zbieranych przez nasze podłączone do sieci produkty. Nie sprzedajemy danych firmom zewnętrznym. Nie udostępniamy jakichkolwiek danych firmom zewnętrznym bez wiedzy i kontroli klientów. Nie udostępniamy raportów „Mapa sprzątania” firmom zewnętrznym. Jeśli klient zapisał się na te raporty wcześniej, to usuniemy dane z naszych serwerów na żądanie klienta. Ta zasada działa wstecz.

P: Innymi słowy, jakie kroki może podjąć posiadacz robota Roomba, jeżeli życzy sobie otrzymywać raporty „Mapa sprzątania”, ale nie chce, aby firma iRobot mogła udostępniać te raporty firmom zewnętrznym, np. Amazonowi?

O: Nie udostępniamy raportów „Mapa sprzątania” firmom zewnętrznym.


Powiązane linki