💬
Czat

Ikona rabatu Sprawdź OUTLET i kupuj nawet do 40% taniej

Wymagania konfiguracji Wi-Fi

Aby skutecznie nawiązać połączenie robota Roomba z siecią Wi-Fi:

 • Sprawdź, czy używany router jest kompatybilny. Zobacz listę kompatybilnych routerów.

 • Tryb radiowy = 2,4 GHz lub sieć mieszana 2,4/5 GHz

 • Modele iSeries Roomba mają możliwość połączenia z siecią 5GHz

 • Nie używasz VPN (Virtual Private Network) lub serwera Proxy.

 • W ruterze nie jest włączona izolacja sieci. Niektóre sieci „dla gości” domyślnie mają takie ustawienia.

 • Router obsługuje IPv4.

 • Protokół = zgodny z N (B/G)

 • Szerokość kanału ustawiono na 20 MHz lub „auto”.

 • Roboty zakupione w Ameryce Północnej będą komunikować się tylko z routerami działającymi na kanałach 1-11. Roboty zakupione poza Ameryką Północną będą zgodne z kanałami 1-13.

 • Jeśli używasz wzmacniacza sygnału/ repeatera, nazwa sieci (SSID) i hasło będą takie same jak w sieci podstawowej.

 • Dla wszystkich podłączonych modeli robotów Roomba z wyjątkiem iSeries: Jeżeli korzysta się z sieci mieszanej 2,4/5 GHz, należy sprawdzić, czy urządzenie mobilne połączone jest z siecią 2,4 GHz na początku procesu wprowadzania ustawień (krok 1) i podczas kroku 5.

 • W przypadku gdy urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem na sieć 5 GHz podczas wprowadzania ustawień, przypuszczalnie należy usunąć tę sieć z jego pamięci, a potem przywrócić połączenie.

 • Korzystając z routera obsługującego sieci 2,4/5 GHz przy braku połączenia z tą pierwszą, należy ją ustawić w celu połączenia z robotem. Otwórz Ekran administratora routera. Wpisz adres IP routera w okno przeglądarki internetowej. W celu znalezienia IP routera należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia lub listą wspólnych adresów IP routera.

Dalsze wsparcie w ustawieniach sieci można znaleźć w dokumentacji routera lub kontaktując się z jego producentem.


Powiązane linki

Wi-Fi – słownik pojęć