💬
Czat

Ikona rabatu Noworoczne Promocje w sklepie iRobot! - SPRAWDŹ

Roomba nie wraca do stacji dokującej Home Base®.

Jeżeli nie powróci do swojej stacji dokującej Home Base®, wykonaj poniższą procedurę.

Jeżeli w trakcie pracy robot Roomba zostanie podniesiony i przestawiony, gdy zostanie wciśnięty przycisk Zadokować, nie będzie w stanie odnaleźć drogi do Stacji dokującej, chyba że zostanie umieszczony naprzeciw stacji dokującej w odległości 1,8 m.

 1. Odłącz kabel od stacji dokującej, a następnie podłącz go z powrotem, aby upewnić się, że jest w pełni wsunięty i dobrze umocowany.

 2. Sprawdź, czy wskaźnik zasilania stacji dokującej zaczął migać mniej więcej raz na 4 sekundy lub świeci się na stałe przez mniej więcej 4 sekundy a potem gaśnie. To normalne zachowanie, które ma na celu oszczędzanie energii.

 3. Sprawdź, czy w odległości 2,5 m od stacji dokującej nie znajdują się zapory podwójnego trybu wirtualnej ściany lub inne stacje dokujące. Mogą one wywoływać zakłócenia podczerwieni.

 4. Stację dokującą należy ustawiać na twardej i równej powierzchni przy ścianie. Upewnij się, że robot Roomba ma niezakłóconą drogę do stacji dokującej, a ona sama jest w odległości co najmniej 1,2 m od jakichkolwiek schodów.

 5. Upewnij się, że nie ma żadnych obcych przedmiotów na zderzaku robota lub na stacji dokującej (np. naklejek, taśm lub farby).

 6. Przetrzyj czystą, suchą ściereczką styki ładowania w robocie Roomba i w stacji dokującej.

  Styki ładowania w stacji dokującej Home Base®.

  Styki ładowania stacji dokującej z automatycznym usuwaniem brudu Home Base® + Automatic Dirt Disposal.

  Styki ładowania robota.

 7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAN na 3 sekundy, aby usunąć poprzednie zadanie czyszczenia.

 8. Sprawdź, czy robot Roomba może wrócić do stacji dokującej, ustawiając go ręcznie w odległości 1,8 m naprzeciw stacji dokującej.

 9. Włącz robota Roomba i wciśnij przycisk Zadokować.

Jeżeli robot Roomba przechodzi podwójny tryb wirtualnej ściany, upewnij się, że podwójny tryb wirtualny jest ustawiony na tryb wirtualnej ściany (nie tryb Halo) i wiązka jest skierowana w kierunku obszaru, który chcesz zablokować.

Jeżeli robot Roomba nie może znaleźć stacji dokującej, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta iRobot.